LIČNI, PROFESIONALNI I ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Navesti druge na akciju!

Lokalna znanja prenosimo na svetski nivo, svetska iskustva koristimo lokalno.

hansen_beck_woman_v2 hansen_beck_woman_v3 Hero-Person

Partnerstvo u različitim fazama razvoja Vašeg tima!

Treninzi

Jednodnevni ili dvodnevni treninzi fokusirani na određene veštine i ponašanja.  

Razvojni programi

Višednevni razvojni programi, realizovani po Hansen Beck intervalnoj metodologiji, sa fokusom na ključne pravce razvoja kompetencija Vaših zaposlenih: 

 1. Veštine, u organizovanju sebe i radu sa drugima. Način razmišljanja, kako bi nam lični stav bio saveznik u uspehu.
 2. Uticaj, kao sposobnost da navedemo druge na akciju.
 3. Rezultati, jer jedino rezultati vrede!  

Radionice

Kratke interaktivne forme (do 4 sata) sa fokusom na Vaše konkretne poslovne situacije.  

Partneri u razvoju

Dobijanje najbolje od dva sveta: 

 • Definisanje Vašeg trening kataloga na bazi potreba.  
 • Razvoj Vašeg trening sadržaja, na bazi naših programa.  
 • Priprema i akreditacija vaših internih trenera.  
 • Realizacija treninga.  
 • Kontrola, poboljšanje i nastavak.  

 

Deo tima

Privremeno uključivanje našeg iskustva i znanja u Vaš liderski tim, savetovanje i realizacija u istom paketu. 

compass_2

Učiniti druge uspešnijim!

Nikola Mirčić

Nikola, 30 godina objedinjenog internacionalnog iskustva na Vašoj strani.  

 

 • 10 godina iskustva u prodaji.  
 • 10 godina iskustva u prodaji i menadžmentu.   
 • 10 godina iskustva u prodaji, menadžmentu i vođenju treninga.

target

Pozovite nas

Upoznaćemo se, proceniti na koji način možemo da sarađujemo i

Training & Development d.o.o. Nikola Mirčić 8. marta 9/51, 11250 Beograd, Srbija