PERSONLIG OCH PROFFESIONEL ORGANISATIONSUTVECKLING

Vi gör det möjligt för företag och organisationer, att genom människorna, skapa bättre resultat

Vi utvecklar människorna i din verksamhet till att leverera de önskvärda resultaten, genom bärkraftig beteendeförändring – kompetens, tankesätt, inflytande

hansen_beck_woman_v2 hansen_beck_woman_v3 Hero-Person

Vi är er samarbetspartner för träning inom Ledarskap, Försäljning och Kommunikation

Vilka förbättringar ser ni att ni vill uppnå för att skapa bättre resultat. Om detta påverkar och involverar dina människor, antingen vi är I Sverige, Skandinavien eller Internationellt, bör vi ha ett samtal.

Våra träningar är upplagda över en längre tid där vi tränar i små grupper och varje deltagare sätter upp individuella mål som skapar deras utveckling Vi skapar er träning efter ert behov.

Vi kompletterar träningarna med så kallade “ memorycard “ för var och ens verktygslåda och “ expeditionsloggar “ I form av e-böcker som ger en fördjupning I de teman som vi jobbar med.

Våra kompetensområden är: 

  • Ledarskap: som en förnyelse eller som projekt 
  • Försäljning, försäljningsstrategi, Key Account
  • Kommunikation 
  • Presentationsteknik 
  • Teamutveckling 
  • Coaching 
  • Profilanalyser: Certifikat för Thomas PPA och Insights Discovery
Compass-Swedish

Möt din lokala tränare

Tommy Lindqvist

Tommy Lindqvist startade Gustav Käser Training (sedemera Hansen Beck) 1993 i Sverige. Han tränar folk inom Ledarskap, Försäljning, Kommunikation och Teamutveckling för både stora och små företag. Tommy har innan jobbat som säljare, försäljningschef och VD. Han leverera träningar på svenska och engelska och i de Skandinaviska länderna.

Tommy har en idrottslig bakgrund och I marinen var han Röjdykare. Han har genom sin idrott varit med I huvudstyrelsen i AIK i 6 år och de 2 ½ sista åren som ordförande.

Gillar att laga mat och tycker att Grillen är ett kul sätt att laga mat på året runt. Den stora passionen idag i friluftslivet är golf.

Låt inte enbart våra ord stå för vad vi gör utan läs vad andra anser.

För ett antal år sedan medverkade jag på en affärsträff, i form av ett frukostmöte närmare bestämt, när konferencieren presenterade en man vid namn Tommy Lindqvist. Tommy presenterade sig och lyfte att han ville prata om värdet av kommunikation och förståelsen för förhållning till detsamma ur ett väldigt mänskligt perspektiv. Jag lyssnade på Tommy och så snart han var klar sökte jag upp honom och bad om hjälp. Jag och min organisation var just vid detta tillfälle inne i en stor förändringsprocess och jag kände direkt att Tommy var det jag sökt, en katalysator för det förändringsarbete jag just då kämpade med. Då vi pratade om att i grund och botten förändra beteenden hos människor så tilltalades jag av det perspektiv och den förståelse Tommy stod för, att ha människan i fokus.

Snart 10 år senare har vi ett gott fortsatt samarbete och använder Tommy löpande både på kollektiv nivå likväl som på individuell i allt från rekryteringar till workshops gällande ledarskap för befattningshavare. Ett samarbete som fortlöper med väldigt goda resultat och stora positiva effekter gällande vårt interna företagsklimat.

Mikael Stjernborg, Ve Sten AB.

QuoteImage

Hansen Beck erbjuder en bra omfattande säljutbildning som ligger väl i linje med hur vi vill jobba, där stort fokus läggs vid att hantera olika typer av människor och situationer. I och med de övningar som ingick i utbildningen erhölls flera nya användbara verktyg. Tack vare en väl planerad utbildning är det flera av utbildningens moment som har etsats sig fast och finns lättåtkomliga i dagligt arbete, även flera år efter genomförd utbildning. Hansen Beck säljutbildning bjöd på riktigt ljusa stunder med mycket skratt, men även starka segment med personlig reflektion. Som ett resultat blev vår säljorganisation starkare efter utbildningen och det var även bra för lagbygget.

Niklas Richardsson, Sales Director
Yaskawa

QuoteImage

Vi är mer än nöjda med vår säljutbildning hos Tommy Lindqvist. Vi tycker att den största anledningen till att utbildningen är så bra är att den är så tuff för alla deltagare - utmanande och utvecklande i ordens rätta bemärkelser.En annan bidragande faktor är all den praktiska träningen i presentationsteknik och aktivt säljande, alla får med sig konkreta kunskaper som kan tillämpas i verksamheten omgående. Inte bara efter utbildningens slut utan under hela arbetslivet.

Lars Johansson
NCC Industry

QuoteImage

target

Förändringar och mänskligt beteende börjar ofta med ett samtal.

Vår passion är att skapa livs förändrande ögonblick av att lära, därför vi tror att alla har potential att utveckla sig. Så, låt oss starta en konversation! Kontakta oss eller fyll i chemat och klicka på sänd. Vi tar kontakt med dig

Local Company Info |Hansen Beck GK-HB Consulting AB Järingegränd 42 163 63 Spånga
Organisationsnr. 556464-1164