ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost GKTI s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Hansen Beck zahrnující HansenBeck International GmbH. Ctíme soukromí osob a o osobní údaje druhých pečujeme s respektem. Pro nás jako pro správce osobních údajů je důležité, abyste rozuměli, k čemu Vaše údaje potřebujeme, jakým způsobem s nimi nakládáme, jak je chráníme a jaká jsou Vaše práva z hlediska jejich ochrany. K tomu slouží následující dokument.

 

Témata

 • Jaké osobní údaje zpracováváme
 • Jak Vaše osobní údaje získáváme
 • K jakému účelu budeme Vaše data používat
 • Jakým způsobem Vaše osobní údaje uchováváme
 • Marketing
 • Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů
 • Co jsou to cookies
 • Jak cookies používáme
 • Jaké typy cookies používáme
 • Jak nastavit cookies
 • Ochrana osobních údajů na jiných webových stránkách
 • Změny v zásadách ochrany soukromí
 • Jak nás můžete kontaktovat
 • Jak kontaktovat dozorový úřad


Jaké osobní údaje zpracováváme

Naše společnost zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, pracovní pozici

 

Jak Vaše osobní údaje získáváme

Naší společnosti poskytujete přímo většinu dat, která sbíráme. Data získáme a následně zpracováváme, jestliže:

 • se zaregistrujete online nebo nám zašlete objednávku na některý z našich produktů či služeb.
 • dobrovolně vyplníte zákaznický průzkum nebo nám poskytnete zpětnou vazbu na některý z našich informačních věstníků, online formulář či emailem.
 • použijete nebo budete sledovat naše webové stránky skrze cookies vašeho prohlížeče.

Naše společnost může také získat Vaše data nepřímo z následujících zdrojů:

 • webové stránky, LinkedIn a ostatní veřejné sociální sítě a databáze

 

K jakému účelu budeme Vaše data používat

Naše společnost zpracovává Vaše údaje, abychom mohli:

 • Zpracovat Vaši objednávku, spravovat Váš uživatelský účet.
 • Zasílat Vám emailem speciální nabídky s jinými produkty a službami, o nichž si myslíme, že by Vás mohli zajímat. (tj. pro účely přímého marketingu)

Jestliže nám udělíte souhlas, naše společnost bude sdílet Vaše údaje s Hansen Beck partnerskými společnostmi, aby Vás mohli oslovit se svými produkty a službami, pouze za předpokladu, že se tento partner zavázal dodržovat naše standardy ochrany osobních údajů.

 

Jakým způsobem Vaše osobní údaje uchováváme

Naše společnost uchovává Vaše osobní údaje bezpečně v HubSpot, podrobnosti ohledně bezpečnosti jsou uvedeny níže.
HubSpot https://www.hubspot.com/security a https://legal.hubspot.com/dpa

Pokud nevyužíváme Vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu, uchováváme údaje, které byly shromážděny za účelem plnění smlouvy po dobu naší vzájemné spolupráce. Naše společnost bude následně uchovávat Vaše osobní údaje týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony ČR (zpravidla 10 let od uzavření smlouvy).

 

Marketing

Naše společnost by Vám ráda zaslala informace o produktech a službách, které nabízíme. Jedná se o produkty a služby, o nichž si myslíme, že by Vás mohly zajímat.  

Jestliže nebudete souhlasit se zasíláním marketingových nabídek, můžete vždy tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud si přejete, abychom Vás již nekontaktovali za marketingovým účelem, klikněte prosím sem

 

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

Naše společnost by se ráda ujistila, že jste si plně vědomi svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů. Jako subjekt údajů máte právo:

 • na přístup – Můžete naši společnost požádat o sdělení, jaké osobní údaje, které se Vás týkají, jsou/nejsou zpracovávány a o pořízení kopie Vašich osobních údajů.
 • na opravu – Můžete naši společnost požádat, aby opravila veškeré osobní údaje, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné, a dále, aby naše společnost doplnila veškeré osobní údaje, které považujete za neúplné.
 • na výmaz údajů – Jste oprávněni požadovat, aby naše společnost vymazala Vaše osobní údaje. Naše společnost výmaz provede, pokud tomu nebrání právní předpisy.
 • na omezení zpracování osobních údajů – Můžete požádat naši společnost, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů.
 • vznést námitku vůči zpracování osobních údajů.
 • na přenositelnost údajů – Můžete požádat naši společnost, aby Vaše osobní údaje předala další společnosti.
 • podat stížnost dozorovému úřadu.

Máme jeden měsíc na to, abychom na Váš požadavek reagovali. Jestliže byste rádi uplatnili některá ze svých práv uvedených výše, kontaktujte nás prosím libovolným způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

Co jsou to cookies

Cookies jsou textové soubory uložené ve Vašem počítači, které shromažďují standardní internetové informace a informace o chování návštěvníka. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme informace o Vás získat automaticky skrze cookies nebo podobnou technologií. Podrobnější informace naleznete na allaboutcookies.org. 

 

Jak cookies používáme

Naše společnost používá cookies takovým způsobem, abychom mohli zlepšit Vaši využitelnost našich webových stránek:

 • zůstat přihlášeni
 • lépe porozumět, jak používat naše webové stránky

 

Jaké typy cookies používáme

Existuje velké množství rozdílných typů cookies, naše webová síť se však zaměřuje na:

 • funkčnost – Naše společnost používá takové cookies, které Vás rozpozná na našich webových stránkách a pamatuje si Vaše předchozí preference. Mezi ně patří i jazyk, který jste si zvolili a místo, kde se nacházíte. Jedná se o mix cookies první a třetí strany.
 • reklamu – Díky těmto cookies získá naše společnost informace o tom, které stránky navštívíte, jaký obsah jste si prohlíželi, odkazy, na které jste klikali a informace o Vašem vyhledávači, přístroji a IP adrese. Naše společnost omezené množství těchto údajů někdy sdílí i se třetími stranami za reklamním účelem. Můžeme také online sdílet údaje, které jsme získali skrze cookies s našimi reklamními partnery. To znamená, že když navštívíte jiné webové stránky, může se Vám objevit reklama na základě Vašich vyhledávacích vzorů na našich webových stránkách.

 

Jak nastavit cookies

Můžete si nastavit vyhledávač tak, abyste cookies nepřijímali. Výše uvedená webová stránka Vám prozradí, jak odstranit cookies z Vašeho vyhledávače. Počítejte však prosím s tím, že v ojedinělých případech nebudou některé naše webové prvky funkční.

 

Politika ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách

Webové stránky naší společnosti obsahují odkazy na jiné webové stránky. Naše politika ochrany osobních údajů platí jen na našich webových stránkách. Jestliže tedy kliknete na odkaz jiné webové stránky, měli byste se seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

 

Změny v naší politice ochrany soukromí

Naše společnost svoji politiku ochrany osobních údajů pravidelně aktualizuje a veškeré změny umísťuje na tuto webovou stránku. Současná politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována dne 17. 5. 2021.

 

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktní údaje správce osobních údajů: GKTI s.r.o., K Botiči 1452/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Email: cz@hansenbeck.com,
Tel: +420 602 350 360

 

Jak kontaktovat dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Email: posta@uoou.cz, Tel.: +420 234 665 111

CTAimage

Contact Us

Let us help your organization and your people succeed at their best level.